2007 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 90,50
Toplam Sandık Sayısı :
2100
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
576177
Nüfus:
850029
Toplam Kullanılan Oy :
521437
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,78
Toplam Geçerli Oy :
509340
GSYİH Payı:
% 1,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3328
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
21332007 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
219,157
%40
4 - LİSTE
% 21
111,951
%20
2 - LİSTE
% 17
90,290
%16
1 - LİSTE
% 8
44,587
%8
0
% 6
34,425
%6
0
% 3
20,316
%3
0
% 0
5,043
%0
0
% 0
3,866
%0
0
% 0
3,563
%0
0
% 0
2,681
%0
0
% 0
1,665
%0
0
% 0
1,281
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri