2007 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 87,32
Toplam Sandık Sayısı :
1730
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
383210
Nüfus:
597065
Toplam Kullanılan Oy :
334627
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,18
Toplam Geçerli Oy :
332352
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2355
Değer (000.000 TL):
1190676347
Kişi Başına GSYİH (TL):
2003149968
Kişi Başına GSYİH (USD):
16542007 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
190,765
%57
4 - LİSTE
% 22
73,947
%22
1 - LİSTE
% 10
35,783
%10
0
% 3
12,700
%3
0
% 1
5,487
%1
0
% 0
3,021
%0
0
% 0
2,553
%0
0
% 0
2,305
%0
0
% 0
1,619
%0
0
% 0
1,152
%0
0
% 0
1,076
%0
0
% 0
547
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
496
%0
0
% 0
358
%0
0


2007 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri