2007 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,21
Toplam Sandık Sayısı :
701
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
133493
Nüfus:
270355
Toplam Kullanılan Oy :
112413
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 49,38
Toplam Geçerli Oy :
111225
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
811
Değer (000.000 TL):
372348960
Kişi Başına GSYİH (TL):
1376454959
Kişi Başına GSYİH (USD):
11362007 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
67,554
%60
2 - LİSTE
% 21
23,996
%21
1 - LİSTE
% 5
5,965
%5
0
% 5
5,746
%5
0
% 2
2,616
%2
0
% 1
1,478
%1
0
% 0
985
%0
0
% 0
902
%0
0
% 0
826
%0
0
% 0
288
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
224
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
139
%0
0
% 0
84
%0
0


2007 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri