2007 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 90,94
Toplam Sandık Sayısı :
1369
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
334109
Nüfus:
464975
Toplam Kullanılan Oy :
303828
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,86
Toplam Geçerli Oy :
300535
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1947
Değer (000.000 TL):
1319369783
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
23352007 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
106,252
%35
2 - LİSTE
% 25
77,179
%25
1 - LİSTE
% 20
62,121
%20
1 - LİSTE
% 7
22,518
%7
0
% 7
21,696
%7
0
% 0
2,803
%0
0
% 0
1,788
%0
0
% 0
1,739
%0
0
% 0
1,660
%0
0
% 0
937
%0
0
% 0
811
%0
0
% 0
614
%0
0
% 0
417
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri