2007 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,76
Toplam Sandık Sayısı :
5144
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1515111
Nüfus:
2125140
Toplam Kullanılan Oy :
1344846
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,29
Toplam Geçerli Oy :
1313316
GSYİH Payı:
% 3,60
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
8935
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
25072007 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
666,531
%50
10 - LİSTE
% 18
241,856
%18
3 - LİSTE
% 14
188,252
%14
3 - LİSTE
% 5
73,878
%5
0
% 3
51,679
%3
0
% 3
48,948
%3
0
% 1
14,183
%1
0
% 0
8,627
%0
0
% 0
7,332
%0
0
% 0
4,537
%0
0
% 0
2,598
%0
0
% 0
2,462
%0
0
% 0
2,433
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 62
5,941
%62
% 40
21,731
%40
% 60
14,395
%60
% 55
3,449
%55
% 61
64,212
%61
% 41
11,153
%41
% 40
19,207
%40
% 58
6,535
%58
% 49
13,818
%49
% 34
13,448
%34
% 45
28,494
%45
% 39
52,085
%39
% 53
9,307
%53
% 42
17,578
%42
% 52
201,880
%52

2007 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri