2007 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 92,17
Toplam Sandık Sayısı :
704
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
174264
Nüfus:
256803
Toplam Kullanılan Oy :
160622
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,86
Toplam Geçerli Oy :
157991
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1060
Değer (000.000 TL):
605674210
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
19512007 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
65,479
%41
2 - LİSTE
% 21
33,673
%21
1 - LİSTE
% 18
29,437
%18
0
% 9
15,303
%9
0
% 2
4,059
%2
0
% 2
3,969
%2
0
% 1
1,854
%1
0
% 0
959
%0
0
% 0
796
%0
0
% 0
755
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
436
%0
0
% 0
362
%0
0
% 0
281
%0
0
% 0
134
%0
0


2007 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
3,257
%47
% 49
2,054
%49
% 55
19,250
%54
% 31
2,688
%31
% 47
2,151
%47
% 55
7,133
%55
% 36
1,942
%36
% 43
1,256
%43
% 36
20,669
%36
% 29
2,107
%29
% 33
4,336
%33

2007 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri