2007 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 89,76
Toplam Sandık Sayısı :
899
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
185063
Nüfus:
270654
Toplam Kullanılan Oy :
166119
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 68,38
Toplam Geçerli Oy :
164710
GSYİH Payı:
% 0,80
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1149
Değer (000.000 TL):
1381491675
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
42162007 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
90,409
%54
3 - LİSTE
% 14
24,178
%14
0
% 12
20,065
%12
0
% 6
10,905
%6
0
% 3
5,949
%3
0
% 2
4,055
%2
0
% 1
2,368
%1
0
% 1
2,091
%1
0
% 0
1,286
%0
0
% 0
1,106
%0
0
% 0
625
%0
0
% 0
521
%0
0
% 0
452
%0
0
% 0
394
%0
0
% 0
306
%0
0


2007 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 73
3,904
%73
% 79
17,465
%79
% 62
6,892
%62
% 40
1,161
%40
% 50
4,721
%50
% 49
43,078
%49
% 45
7,003
%45
% 40
2,073
%40
% 62
3,399
%62

2007 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri