2007 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 85,30
Toplam Sandık Sayısı :
704
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
138613
Nüfus:
388678
Toplam Kullanılan Oy :
118236
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 35,66
Toplam Geçerli Oy :
116260
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
670
Değer (000.000 TL):
307028085
Kişi Başına GSYİH (TL):
782259083
Kişi Başına GSYİH (USD):
6462007 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
68,381
%58
3 - LİSTE
% 21
25,314
%21
1 - LİSTE
% 8
10,053
%8
0
% 5
6,660
%5
0
% 1
2,026
%1
0
% 1
1,867
%1
0
% 0
506
%0
0
% 0
505
%0
0
% 0
355
%0
0
% 0
303
%0
0
% 0
206
%0
0
% 0
84
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 50
6,379
%50
% 63
9,050
%63
% 63
8,754
%63
% 49
6,784
%49
% 55
12,350
%55
% 77
10,066
%77
% 55
14,459
%55

2007 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri