2007 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,02
Toplam Sandık Sayısı :
612
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
133886
Nüfus:
253739
Toplam Kullanılan Oy :
112488
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,77
Toplam Geçerli Oy :
110332
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
703
Değer (000.000 TL):
244048180
Kişi Başına GSYİH (TL):
963049026
Kişi Başına GSYİH (USD):
795



2007 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 71
78,467
%71
3 - LİSTE
% 14
15,750
%14
0
% 4
4,654
%4
0
% 4
4,575
%4
0
% 2
2,800
%2
0
% 1
2,041
%1
0
% 0
666
%0
0
% 0
536
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
255
%0
0
% 0
121
%0
0
% 0
90
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 71
3,698
%71
% 85
16,323
%85
% 44
5,629
%44
% 45
1,096
%45
% 70
37,665
%70
% 87
12,543
%87
% 46
391
%46
% 59
954
%59

2007 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri