2007 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 92,76
Toplam Sandık Sayısı :
588
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
127585
Nüfus:
194326
Toplam Kullanılan Oy :
118342
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,66
Toplam Geçerli Oy :
117171
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
783
Değer (000.000 TL):
611498281
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
25842007 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
46,829
%39
1 - LİSTE
% 23
27,235
%23
1 - LİSTE
% 17
20,959
%17
0
% 7
9,005
%7
0
% 4
4,992
%4
0
% 4
4,682
%3
0
% 0
1,076
%0
0
% 0
600
%0
0
% 0
518
%0
0
% 0
514
%0
0
% 0
191
%0
0
% 0
186
%0
0
% 0
145
%0
0
% 0
141
%0
0
% 0
98
%0
0


2007 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
14,309
%39
% 34
2,942
%34
% 41
1,185
%41
% 37
11,728
%37
% 45
5,982
%45
% 46
3,980
%46
% 40
4,922
%40
% 45
1,412
%45

2007 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri