2007 Yılı Bayburt Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 79,36
Toplam Sandık Sayısı :
279
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
53470
Nüfus:
97358
Toplam Kullanılan Oy :
42436
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 54,92
Toplam Geçerli Oy :
42193
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
311
Değer (000.000 TL):
118540142
Kişi Başına GSYİH (TL):
1231637080
Kişi Başına GSYİH (USD):
10172007 Yılı Bayburt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
25,632
%60
2 - LİSTE
% 19
8,154
%19
0
% 8
3,626
%8
0
% 5
2,493
%5
0
% 2
1,227
%2
0
% 0
324
%0
0
% 0
223
%0
0
% 0
169
%0
0
% 0
83
%0
0
% 0
80
%0
0
% 0
62
%0
0
% 0
45
%0
0
% 0
44
%0
0
% 0
31
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Bayburt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Bayburt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri