2007 Yılı Batman Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 75,74
Toplam Sandık Sayısı :
850
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
213155
Nüfus:
456734
Toplam Kullanılan Oy :
161438
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 46,67
Toplam Geçerli Oy :
158823
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
696
Değer (000.000 TL):
684615948
Kişi Başına GSYİH (TL):
1472656567
Kişi Başına GSYİH (USD):
12162007 Yılı Batman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
73,713
%46
2 - LİSTE
% 39
62,615
%39
2 - LİSTE
% 5
9,160
%5
0
% 3
6,208
%3
0
% 1
3,036
%1
0
% 0
1,491
%0
0
% 0
774
%0
0
% 0
515
%0
0
% 0
480
%0
0
% 0
395
%0
0
% 0
315
%0
0
% 0
121
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Batman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Batman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri