2007 Yılı Bartın Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 86,47
Toplam Sandık Sayısı :
508
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
132265
Nüfus:
184178
Toplam Kullanılan Oy :
114363
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 71,81
Toplam Geçerli Oy :
112043
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
757
Değer (000.000 TL):
233710099
Kişi Başına GSYİH (TL):
1285251314
Kişi Başına GSYİH (USD):
10612007 Yılı Bartın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
43,220
%38
1 - LİSTE
% 22
25,431
%22
1 - LİSTE
% 21
24,300
%21
0
% 7
8,643
%7
0
% 2
2,769
%2
0
% 1
1,642
%1
0
% 1
1,514
%1
0
% 1
1,315
%1
0
% 0
916
%0
0
% 0
692
%0
0
% 0
515
%0
0
% 0
368
%0
0
% 0
335
%0
0
% 0
291
%0
0
% 0
92
%0
0


2007 Yılı Bartın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Bartın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri