2007 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,74
Toplam Sandık Sayısı :
2984
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
797694
Nüfus:
1076347
Toplam Kullanılan Oy :
707844
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 74,11
Toplam Geçerli Oy :
693142
GSYİH Payı:
% 1,50
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4506
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
20052007 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
287,441
%41
5 - LİSTE
% 24
168,593
%24
2 - LİSTE
% 15
109,769
%15
1 - LİSTE
% 8
61,390
%8
0
% 4
29,417
%4
0
% 2
14,150
%2
0
% 0
4,969
%0
0
% 0
4,958
%0
0
% 0
3,943
%0
0
% 0
3,364
%0
0
% 0
1,972
%0
0
% 0
1,622
%0
0
% 0
1,554
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
14,112
%39
% 29
3,588
%29
% 37
28,292
%37
% 46
15,661
%46
% 36
10,066
%36
% 70
21,076
%70
% 35
21,861
%35
% 41
8,771
%41
% 32
2,506
%32
% 38
18,086
%38
% 40
6,914
%40
% 46
12,565
%46
% 57
10,341
%57
% 30
4,878
%30
% 35
2,015
%35
% 50
92,109
%50
% 52
6,902
%52
% 37
11,464
%37
% 38
10,500
%38

2007 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri