2007 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 88,85
Toplam Sandık Sayısı :
2289
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
639749
Nüfus:
950757
Toplam Kullanılan Oy :
568421
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,29
Toplam Geçerli Oy :
558559
GSYİH Payı:
% 1,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3446
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
20172007 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
163,071
%29
3 - LİSTE
% 25
144,616
%25
3 - LİSTE
% 24
136,280
%24
2 - LİSTE
% 9
55,512
%9
0
% 4
25,593
%4
0
% 2
15,349
%2
0
% 1
5,973
%1
0
% 0
3,613
%0
0
% 0
3,177
%0
0
% 0
2,476
%0
0
% 0
1,607
%0
0
% 0
1,292
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
8,306
%34
% 35
2,734
%35
% 27
9,782
%27
% 38
9,262
%38
% 32
8,590
%32
% 28
6,901
%28
% 27
3,710
%27
% 41
3,619
%41
% 34
6,416
%34
% 46
7,614
%46
% 38
15,223
%38
% 37
7,011
%37
% 29
38,428
%29
% 33
27,678
%33
% 31
19,642
%31
% 32
4,406
%32
% 37
3,480
%37

2007 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri