2007 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,27
Toplam Sandık Sayısı :
606
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
119364
Nüfus:
191934
Toplam Kullanılan Oy :
100587
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 62,19
Toplam Geçerli Oy :
99571
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
649
Değer (000.000 TL):
490843717
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
21372007 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
37,613
%37
1 - LİSTE
% 28
28,313
%28
1 - LİSTE
% 13
13,875
%13
0
% 10
10,924
%10
0
% 1
1,886
%1
0
% 1
1,490
%1
0
% 1
1,222
%1
0
% 1
1,082
%1
0
% 1
1,037
%1
0
% 0
833
%0
0
% 0
468
%0
0
% 0
265
%0
0
% 0
261
%0
0
% 0
249
%0
0
% 0
53
%0
0


2007 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
3,411
%43
% 44
4,638
%44
% 38
5,412
%38
% 38
6,154
%38
% 32
5,698
%32
% 31
1,142
%31
% 35
4,841
%35
% 62
9,632
%62

2007 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri