2007 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,37
Toplam Sandık Sayısı :
3786
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
1088979
Nüfus:
1719751
Toplam Kullanılan Oy :
918746
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 63,32
Toplam Geçerli Oy :
900196
GSYİH Payı:
% 2,60
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
5653
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
21932007 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
306,269
%34
5 - LİSTE
% 29
261,766
%29
5 - LİSTE
% 19
179,734
%19
3 - LİSTE
% 9
88,593
%9
0
% 2
19,593
%2
0
% 1
16,090
%1
0
% 1
11,813
%1
0
% 0
5,331
%0
0
% 0
3,591
%0
0
% 0
2,840
%0
0
% 0
1,667
%0
0
% 0
1,590
%0
0
% 0
1,319
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
4,118
%41
% 34
36,211
%34
% 31
7,880
%31
% 31
7,740
%31
% 35
9,316
%35
% 29
1,875
%29
% 43
1,008
%43
% 33
4,478
%33
% 32
10,044
%32
% 33
6,058
%33
% 39
12,257
%39
% 35
11,081
%35
% 31
26,320
%31
% 35
152,590
%35
% 31
16,990
%31

2007 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri