2007 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 85,63
Toplam Sandık Sayısı :
10086
Milletvekili Sayısı:
29
Toplam Seçmen Sayısı :
2920818
Nüfus:
4007860
Toplam Kullanılan Oy :
2501141
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 72,88
Toplam Geçerli Oy :
2459587
GSYİH Payı:
% 7,60
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
16660
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
27522007 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
1,168,742
%47
16 - LİSTE
% 27
687,869
%27
9 - LİSTE
% 15
372,868
%15
4 - LİSTE
% 2
69,804
%2
0
% 1
45,935
%1
0
% 1
30,721
%1
0
% 1
29,673
%1
0
% 0
14,144
%0
0
% 0
12,069
%0
0
% 0
8,726
%0
0
% 0
8,040
%0
0
% 0
5,229
%0
0
% 0
4,052
%0
0
% 0
1,715
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 74
9,343
%74
% 59
120,733
%59
% 46
4,999
%46
% 61
11,025
%61
% 53
15,293
%53
% 63
4,619
%63
% 48
229,297
%48
% 72
33,034
%72
% 46
13,171
%46
% 43
61,215
%43
% 45
976
%45
% 53
21,635
%53
% 56
4,460
%56
% 67
17,706
%67
% 56
5,954
%56
% 66
13,730
%66
% 55
241,580
%55
% 62
11,262
%62
% 49
132,441
%49
% 42
9,380
%42
% 55
34,511
%55
% 64
129,779
%64
% 51
10,344
%51
% 39
136,487
%39

2007 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri