2007 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 84,70
Toplam Sandık Sayısı :
957
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
233648
Nüfus:
365231
Toplam Kullanılan Oy :
197903
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 63,97
Toplam Geçerli Oy :
196021
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1344
Değer (000.000 TL):
635492078
Kişi Başına GSYİH (TL):
1742520718
Kişi Başına GSYİH (USD):
14392007 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
92,331
%47
2 - LİSTE
% 25
50,213
%25
1 - LİSTE
% 15
29,910
%15
0
% 5
10,813
%5
0
% 2
4,679
%2
0
% 0
1,832
%0
0
% 0
1,689
%0
0
% 0
1,025
%0
0
% 0
860
%0
0
% 0
766
%0
0
% 0
588
%0
0
% 0
496
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
227
%0
0
% 0
215
%0
0


2007 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
3,972
%47
% 45
8,185
%45
% 47
1,604
%47
% 46
33,814
%46
% 43
18,139
%43
% 58
16,124
%58
% 51
11,379
%51

2007 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri