2007 Yılı Aksaray Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 81,86
Toplam Sandık Sayısı :
862
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
220742
Nüfus:
396084
Toplam Kullanılan Oy :
180693
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 55,73
Toplam Geçerli Oy :
179020
GSYİH Payı:
% 0,30
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1292
Değer (000.000 TL):
473627718
Kişi Başına GSYİH (TL):
1169893115
Kişi Başına GSYİH (USD):
9662007 Yılı Aksaray İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 63
113,555
%63
3 - LİSTE
% 16
28,736
%16
1 - LİSTE
% 10
18,613
%10
0
% 4
7,600
%4
0
% 1
2,832
%1
0
% 0
1,682
%0
0
% 0
1,316
%0
0
% 0
1,224
%0
0
% 0
989
%0
0
% 0
953
%0
0
% 0
442
%0
0
% 0
339
%0
0
% 0
260
%0
0
% 0
259
%0
0
% 0
220
%0
0


2007 Yılı Aksaray İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

2007 Yılı Aksaray İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri