2007 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 75,81
Toplam Sandık Sayısı :
1000
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
218620
Nüfus:
528744
Toplam Kullanılan Oy :
165737
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 41,35
Toplam Geçerli Oy :
163672
GSYİH Payı:
% 0,20
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
926
Değer (000.000 TL):
368208064
Kişi Başına GSYİH (TL):
688325573
Kişi Başına GSYİH (USD):
5682007 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 63
103,138
%63
5 - LİSTE
% 24
39,871
%24
0
% 3
6,341
%3
0
% 3
4,949
%3
0
% 2
4,210
%2
0
% 0
1,538
%0
0
% 0
1,310
%0
0
% 0
799
%0
0
% 0
799
%0
0
% 0
369
%0
0
% 0
219
%0
0
% 0
129
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
7,411
%57
% 47
14,335
%47
% 81
12,123
%81
% 70
5,715
%70
% 69
28,153
%69
% 69
24,504
%69
% 56
4,628
%56
% 54
6,767
%54

2007 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri