2007 Yılı Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 90,10
Toplam Sandık Sayısı :
1795
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
435885
Nüfus:
812416
Toplam Kullanılan Oy :
392733
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 53,65
Toplam Geçerli Oy :
384977
GSYİH Payı:
% 0,70
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2678
Değer (000.000 TL):
1248779057
Kişi Başına GSYİH (TL):
1529850916
Kişi Başına GSYİH (USD):
12632007 Yılı Afyonkarahisar İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
206,825
%53
5 - LİSTE
% 21
80,860
%21
1 - LİSTE
% 12
47,494
%12
1 - LİSTE
% 6
26,197
%6
0
% 1
6,893
%1
0
% 1
6,171
%1
0
% 0
2,595
%0
0
% 0
2,057
%0
0
% 0
1,401
%0
0
% 0
1,232
%0
0
% 0
1,148
%0
0
% 0
876
%0
0
% 0
631
%0
0
% 0
597
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Afyonkarahisar İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
2,283
%32
% 44
2,128
%44
% 55
14,149
%55
% 43
8,745
%43
% 53
3,559
%53
% 43
3,161
%43
% 39
11,376
%39
% 45
11,074
%45
% 41
2,127
%41
% 52
3,662
%52
% 62
11,579
%62
% 67
8,327
%67
% 45
1,006
%45
% 64
73,688
%64
% 49
16,519
%49
% 54
14,525
%54
% 56
14,248
%56
% 34
4,380
%34

2007 Yılı Afyonkarahisar İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri