2007 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 82,67
Toplam Sandık Sayısı :
1217
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
298393
Nüfus:
623811
Toplam Kullanılan Oy :
246678
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 47,83
Toplam Geçerli Oy :
244571
GSYİH Payı:
% 0,40
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1626
Değer (000.000 TL):
702442464
Kişi Başına GSYİH (TL):
1112304383
Kişi Başına GSYİH (USD):
9182007 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 65
159,735
%65
4 - LİSTE
% 13
34,108
%13
1 - LİSTE
% 8
19,673
%8
0
% 5
12,807
%5
0
% 3
8,526
%3
0
% 2
4,938
%2
0
% 0
1,268
%0
0
% 0
1,132
%0
0
% 0
882
%0
0
% 0
811
%0
0
% 0
452
%0
0
% 0
239
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
23,022
%57
% 57
4,856
%57
% 72
5,371
%72
% 54
13,458
%54
% 80
34,106
%80
% 62
63,566
%62
% 68
3,020
%68
% 86
7,826
%86
% 55
3,251
%55

2007 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri