2007 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
2007
Katılım Oranı:
% 78,55
Toplam Sandık Sayısı :
4095
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1189228
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
934190
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,30
Toplam Geçerli Oy :
916591
GSYİH Payı:
% 3,00
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
5735
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
23392007 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
338,122
%37
6 - LİSTE
% 22
210,006
%23
4 - LİSTE
% 22
209,276
%23
4 - LİSTE
% 5
54,222
%5
0
% 5
48,426
%5
0
% 3
27,991
%3
0
% 1
14,322
%1
0
% 0
3,118
%0
0
% 0
1,762
%0
0
% 0
1,579
%0
0
% 0
4
%0
0
% 0
3
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2007 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
4,610
%39
% 33
24,725
%33
% 50
5,641
%50
% 38
6,486
%38
% 51
9,704
%51
% 34
5,351
%34
% 44
28,667
%44
% 43
6,092
%42
% 52
5,002
%52
% 32
137,320
%32
% 40
4,658
%40
% 35
4,570
%35
% 43
95,645
%43

2007 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri