2002 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 77,39
Toplam Sandık Sayısı :
1557
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
318147
Nüfus:
682919
Toplam Kullanılan Oy :
246221
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 46,59
Toplam Geçerli Oy :
241600
GSYİH Payı:
% 0,43
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
904
Değer (000.000 TL):
533536754
Kişi Başına GSYİH (TL):
785266492
Kişi Başına GSYİH (USD):
12502002 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
123,540
%51
5 - LİSTE
% 12
31,183
%12
0
% 12
29,130
%12
1 - LİSTE
% 6
15,885
%6
0
% 6
15,279
%6
0
% 2
6,805
%2
0
% 2
5,523
%2
0
% 1
4,377
%1
0
% 1
3,599
%1
0
% 0
1,169
%0
0
% 0
979
%0
0
% 0
928
%0
0
% 0
865
%0
0
% 0
668
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
403
%0
0
% 0
375
%0
0
% 0
259
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
10,163
%45
% 53
3,828
%53
% 30
6,445
%30
% 28
1,010
%28
% 34
2,963
%34
% 57
9,878
%57
% 63
5,406
%63
% 57
28,327
%57
% 60
3,861
%60
% 56
10,812
%56
% 39
4,943
%39
% 62
23,820
%62
% 26
1,161
%26
% 49
10,997
%49

2002 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri