2002 Yılı Yalova Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 75,59
Toplam Sandık Sayısı :
458
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
124556
Nüfus:
168593
Toplam Kullanılan Oy :
94150
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 73,88
Toplam Geçerli Oy :
91643
GSYİH Payı:
% 0,39
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
345
Değer (000.000 TL):
490563226
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
46652002 Yılı Yalova İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
31,681
%34
1 - LİSTE
% 18
16,506
%18
1 - LİSTE
% 15
13,891
%15
0
% 7
7,247
%7
0
% 7
6,437
%7
0
% 6
5,499
%6
0
% 3
3,626
%3
0
% 2
1,900
%2
0
% 1
1,127
%1
0
% 0
852
%0
0
% 0
759
%0
0
% 0
578
%0
0
% 0
419
%0
0
% 0
301
%0
0
% 0
297
%0
0
% 0
243
%0
0
% 0
157
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
24
%0
0


2002 Yılı Yalova İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
3,969
%39
% 38
1,309
%38
% 36
4,236
%36
% 24
2,600
%24
% 34
18,394
%34
% 38
1,063
%38

2002 Yılı Yalova İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri