2002 Yılı Van Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,49
Toplam Sandık Sayısı :
1611
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
359562
Nüfus:
877524
Toplam Kullanılan Oy :
267840
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 40,97
Toplam Geçerli Oy :
258287
GSYİH Payı:
% 0,49
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
812
Değer (000.000 TL):
610047942
Kişi Başına GSYİH (TL):
701915321
Kişi Başına GSYİH (USD):
11182002 Yılı Van İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
105,520
%40
0
% 25
66,797
%25
6 - LİSTE
% 6
16,743
%6
0
% 5
13,307
%5
1 - LİSTE
% 4
11,570
%4
0
% 3
9,064
%3
0
% 3
8,297
%3
0
% 2
5,901
%2
0
% 2
5,578
%2
0
% 1
3,765
%1
0
% 1
3,352
%1
0
% 0
2,323
%0
0
% 0
1,791
%0
0
% 0
1,352
%0
0
% 0
787
%0
0
% 0
745
%0
0
% 0
556
%0
0
% 0
477
%0
0
% 0
362
%0
0


2002 Yılı Van İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
1,606
%35
% 69
11,451
%69
% 53
7,167
%53
% 31
2,566
%31
% 28
1,745
%28
% 33
13,698
%33
% 35
3,825
%35
% 27
3,424
%27
% 41
44,254
%41
% 26
3,772
%26
% 57
9,964
%57
% 58
3,764
%58

2002 Yılı Van İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri