2002 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 88,50
Toplam Sandık Sayısı :
927
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
211189
Nüfus:
322313
Toplam Kullanılan Oy :
186903
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,52
Toplam Geçerli Oy :
178842
GSYİH Payı:
% 0,33
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
661
Değer (000.000 TL):
413360662
Kişi Başına GSYİH (TL):
1285185575
Kişi Başına GSYİH (USD):
20472002 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
48,197
%26
2 - LİSTE
% 24
43,712
%24
1 - LİSTE
% 11
20,115
%11
0
% 10
19,360
%10
0
% 10
18,782
%10
0
% 5
9,165
%5
0
% 1
3,375
%1
0
% 1
2,825
%1
0
% 1
2,805
%1
0
% 1
2,189
%1
0
% 1
2,029
%1
0
% 0
1,280
%0
0
% 0
1,243
%0
0
% 0
1,140
%0
0
% 0
1,131
%0
0
% 0
652
%0
0
% 0
455
%0
0
% 0
293
%0
0
% 0
94
%0
0


2002 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
5,608
%24
% 30
6,986
%30
% 28
2,284
%28
% 31
31,736
%31
% 32
4,095
%32
% 33
3,702
%33

2002 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri