2002 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,27
Toplam Sandık Sayısı :
472
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
57115
Nüfus:
93584
Toplam Kullanılan Oy :
42417
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,03
Toplam Geçerli Oy :
41387
GSYİH Payı:
% 0,10
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
140
Değer (000.000 TL):
118890973
Kişi Başına GSYİH (TL):
1249983942
Kişi Başına GSYİH (USD):
19902002 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
13,470
%32
0
% 24
10,188
%24
2 - LİSTE
% 13
5,477
%13
0
% 9
4,075
%9
0
% 6
2,759
%6
0
% 4
1,961
%4
0
% 2
897
%2
0
% 1
518
%1
0
% 1
426
%1
0
% 0
315
%0
0
% 0
229
%0
0
% 0
228
%0
0
% 0
195
%0
0
% 0
158
%0
0
% 0
146
%0
0
% 0
105
%0
0
% 0
102
%0
0
% 0
100
%0
0
% 0
38
%0
0


2002 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
1,885
%36
% 34
1,064
%34
% 48
2,808
%48
% 47
6,207
%47
% 33
622
%33
% 55
1,766
%55
% 26
1,863
%26
% 48
995
%48

2002 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri