2002 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,11
Toplam Sandık Sayısı :
2262
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
519748
Nüfus:
975137
Toplam Kullanılan Oy :
385180
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 53,30
Toplam Geçerli Oy :
373541
GSYİH Payı:
% 0,95
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1411
Değer (000.000 TL):
1177576405
Kişi Başına GSYİH (TL):
1210203491
Kişi Başına GSYİH (USD):
19272002 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
164,094
%43
6 - LİSTE
% 14
54,668
%14
2 - LİSTE
% 10
40,049
%10
0
% 8
31,364
%8
0
% 8
29,925
%8
0
% 5
21,208
%5
0
% 1
6,191
%1
0
% 1
5,094
%1
0
% 1
4,826
%1
0
% 0
3,690
%0
0
% 0
3,013
%0
0
% 0
2,124
%0
0
% 0
1,439
%0
0
% 0
1,309
%0
0
% 0
1,150
%0
0
% 0
1,065
%0
0
% 0
1,030
%0
0
% 0
826
%0
0
% 0
476
%0
0


2002 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
27,066
%49
% 25
12,378
%51
% 26
8,122
%52
% 13
3,215
%28
% 17
3,201
%34
% 26
4,482
%55
% 22
1,031
%45
% 15
2,789
%30
% 29
2,623
%58
% 29
2,146
%59
% 20
6,312
%40
% 41
51,131
%41
% 22
10,160
%46
% 21
3,819
%43
% 23
6,663
%47
% 18
3,893
%37
% 20
6,259
%41
% 25
8,234
%51

2002 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri