2002 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 80,92
Toplam Sandık Sayısı :
1568
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
416942
Nüfus:
623591
Toplam Kullanılan Oy :
337370
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 66,86
Toplam Geçerli Oy :
328887
GSYİH Payı:
% 1,07
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1198
Değer (000.000 TL):
1330778630
Kişi Başına GSYİH (TL):
2142770978
Kişi Başına GSYİH (USD):
34122002 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
89,159
%27
3 - LİSTE
% 17
55,935
%17
2 - LİSTE
% 13
43,022
%13
0
% 12
40,088
%12
0
% 8
28,567
%8
0
% 6
22,529
%6
0
% 5
19,282
%5
0
% 2
8,306
%2
0
% 1
5,519
%1
0
% 1
4,271
%1
0
% 1
3,621
%1
0
% 0
1,934
%0
0
% 0
1,666
%0
0
% 0
1,372
%0
0
% 0
1,137
%0
0
% 0
999
%0
0
% 0
749
%0
0
% 0
731
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
11,050
%25
% 30
25,121
%30
% 23
5,755
%23
% 27
10,083
%27
% 25
2,203
%25
% 24
19,088
%24
% 29
4,415
%29
% 35
8,681
%35
% 29
4,868
%29

2002 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri