2002 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,89
Toplam Sandık Sayısı :
2460
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
418998
Nüfus:
755091
Toplam Kullanılan Oy :
313804
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 55,49
Toplam Geçerli Oy :
308132
GSYİH Payı:
% 0,67
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1120
Değer (000.000 TL):
828896518
Kişi Başına GSYİH (TL):
1099693955
Kişi Başına GSYİH (USD):
17512002 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
138,851
%45
5 - LİSTE
% 15
49,267
%15
1 - LİSTE
% 13
40,802
%13
0
% 9
28,194
%9
0
% 4
14,511
%4
0
% 4
12,992
%4
0
% 2
7,269
%2
0
% 1
4,346
%1
0
% 1
3,674
%1
0
% 0
1,952
%0
0
% 0
1,084
%0
0
% 0
1,073
%0
0
% 0
1,037
%0
0
% 0
846
%0
0
% 0
834
%0
0
% 0
530
%0
0
% 0
395
%0
0
% 0
336
%0
0
% 0
139
%0
0


2002 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 53
1,494
%53
% 42
2,082
%42
% 58
7,141
%58
% 51
954
%51
% 28
4,615
%28
% 52
893
%52
% 31
3,523
%31
% 41
2,923
%41
% 50
2,745
%50
% 31
4,583
%31
% 53
3,980
%53
% 52
74,332
%52
% 35
7,520
%35
% 66
9,912
%66
% 43
2,954
%43
% 49
11,867
%49
% 30
3,904
%30

2002 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri