2002 Yılı Şırnak Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 76,34
Toplam Sandık Sayısı :
619
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
142173
Nüfus:
353197
Toplam Kullanılan Oy :
108530
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 40,25
Toplam Geçerli Oy :
103538
GSYİH Payı:
% 0,15
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
310
Değer (000.000 TL):
182861189
Kişi Başına GSYİH (TL):
521197754
Kişi Başına GSYİH (USD):
8302002 Yılı Şırnak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
47,567
%45
0
% 14
14,512
%14
2 - LİSTE
% 11
11,787
%11
0
% 9
10,022
%9
1 - LİSTE
% 5
5,356
%5
0
% 4
4,876
%4
0
% 2
2,979
%2
0
% 1
1,948
%1
0
% 1
1,300
%1
0
% 0
643
%0
0
% 0
642
%0
0
% 0
470
%0
0
% 0
445
%0
0
% 0
266
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
139
%0
0
% 0
130
%0
0
% 0
128
%0
0
% 0
76
%0
0


2002 Yılı Şırnak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
1,340
%22
% 64
16,729
%64
% 33
836
%33
% 35
6,034
%35
% 42
8,273
%42
% 55
13,130
%55
% 24
2,042
%24

2002 Yılı Şırnak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri