2002 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,01
Toplam Sandık Sayısı :
836
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
148000
Nüfus:
225574
Toplam Kullanılan Oy :
115460
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,61
Toplam Geçerli Oy :
110569
GSYİH Payı:
% 0,22
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
417
Değer (000.000 TL):
268096835
Kişi Başına GSYİH (TL):
1180211458
Kişi Başına GSYİH (USD):
18792002 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
35,888
%32
2 - LİSTE
% 18
20,389
%18
1 - LİSTE
% 11
12,448
%11
0
% 10
11,089
%10
0
% 9
10,440
%9
0
% 6
6,899
%6
0
% 2
2,413
%2
0
% 1
1,877
%1
0
% 1
1,592
%1
0
% 1
1,223
%1
0
% 1
1,115
%1
0
% 0
1,023
%0
0
% 0
853
%0
0
% 0
768
%0
0
% 0
756
%0
0
% 0
590
%0
0
% 0
457
%0
0
% 0
424
%0
0
% 0
325
%0
0


2002 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
4,299
%31
% 46
9,998
%46
% 30
1,349
%30
% 44
5,172
%44
% 33
2,539
%33
% 22
2,742
%22
% 28
7,784
%28
% 48
1,644
%48
% 44
3,532
%44

2002 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri