2002 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 61,77
Toplam Sandık Sayısı :
568
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
119198
Nüfus:
263676
Toplam Kullanılan Oy :
73624
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 45,21
Toplam Geçerli Oy :
65079
GSYİH Payı:
% 0,19
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
0
Değer (000.000 TL):
232026342
Kişi Başına GSYİH (TL):
878448436
Kişi Başına GSYİH (USD):
13992002 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 84
55,203
%84
3 - LİSTE
% 13
8,972
%13
0
% 0
500
%0
0
% 0
404
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 94
1,493
%94
% 87
6,728
%87
% 63
3,294
%63
% 85
10,862
%85
% 86
20,409
%86
% 81
6,211
%80
% 91
6,206
%91

2002 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri