2002 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,50
Toplam Sandık Sayısı :
3329
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
796896
Nüfus:
1209137
Toplam Kullanılan Oy :
625568
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 65,91
Toplam Geçerli Oy :
600328
GSYİH Payı:
% 1,41
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2130
Değer (000.000 TL):
1756168727
Kişi Başına GSYİH (TL):
1460114459
Kişi Başına GSYİH (USD):
23252002 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
269,209
%44
7 - LİSTE
% 14
88,761
%14
2 - LİSTE
% 12
77,850
%12
0
% 6
41,748
%6
0
% 6
36,686
%6
0
% 5
31,360
%5
0
% 1
9,823
%1
0
% 1
8,002
%1
0
% 1
7,553
%1
0
% 1
6,259
%1
0
% 0
4,724
%0
0
% 0
3,649
%0
0
% 0
3,327
%0
0
% 0
2,870
%0
0
% 0
2,422
%0
0
% 0
1,732
%0
0
% 0
1,642
%0
0
% 0
1,565
%0
0
% 0
1,146
%0
0


2002 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
7,965
%58
% 33
6,519
%33
% 43
3,315
%43
% 44
5,126
%44
% 42
32,275
%42
% 53
35,891
%53
% 38
10,570
%38
% 40
6,360
%40
% 42
5,075
%42
% 44
96,391
%44
% 49
5,942
%49
% 41
11,001
%41
% 52
21,830
%52
% 41
18,545
%41
% 28
1,468
%28

2002 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri