2002 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 83,76
Toplam Sandık Sayısı :
2097
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
523213
Nüfus:
756168
Toplam Kullanılan Oy :
438266
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 69,19
Toplam Geçerli Oy :
431653
GSYİH Payı:
% 1,11
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1486
Değer (000.000 TL):
1379776692
Kişi Başına GSYİH (TL):
1854187167
Kişi Başına GSYİH (USD):
29532002 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
189,246
%43
6 - LİSTE
% 25
108,822
%25
0
% 6
29,668
%6
0
% 6
26,581
%6
0
% 4
20,866
%4
0
% 3
15,586
%3
0
% 3
14,748
%3
0
% 1
7,313
%1
0
% 0
3,770
%0
0
% 0
3,268
%0
0
% 0
2,946
%0
0
% 0
2,575
%0
0
% 0
1,821
%0
0
% 0
1,624
%0
0
% 0
776
%0
0
% 0
775
%0
0
% 0
635
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
22,872
%54
% 40
5,304
%40
% 44
11,575
%44
% 46
16,877
%46
% 48
3,033
%48
% 50
13,588
%50
% 41
5,921
%41
% 51
7,954
%51
% 41
83,467
%41
% 45
6,880
%45
% 43
7,945
%43
% 34
3,198
%34
% 43
2,115
%43

2002 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri