2002 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 73,93
Toplam Sandık Sayısı :
1058
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
224185
Nüfus:
365938
Toplam Kullanılan Oy :
165742
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 61,26
Toplam Geçerli Oy :
162959
GSYİH Payı:
% 0,45
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
694
Değer (000.000 TL):
560226256
Kişi Başına GSYİH (TL):
1532762580
Kişi Başına GSYİH (USD):
24412002 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
72,005
%44
3 - LİSTE
% 28
46,577
%28
0
% 7
12,102
%7
0
% 7
12,058
%7
0
% 4
6,895
%4
0
% 3
5,158
%3
0
% 0
1,411
%0
0
% 0
1,228
%0
0
% 0
970
%0
0
% 0
940
%0
0
% 0
696
%0
0
% 0
661
%0
0
% 0
532
%0
0
% 0
460
%0
0
% 0
397
%0
0
% 0
352
%0
0
% 0
251
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
72
%0
0


2002 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
7,044
%36
% 37
1,338
%37
% 45
10,862
%45
% 54
2,524
%54
% 25
2,226
%25
% 66
5,912
%66
% 37
571
%37
% 51
1,966
%51
% 47
2,658
%47
% 40
3,259
%40
% 48
27,465
%48
% 41
7,245
%41

2002 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri