2002 Yılı Osmaniye Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 78,06
Toplam Sandık Sayısı :
1053
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
264169
Nüfus:
458782
Toplam Kullanılan Oy :
206218
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 57,58
Toplam Geçerli Oy :
200853
GSYİH Payı:
% 0,36
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
769
Değer (000.000 TL):
451002297
Kişi Başına GSYİH (TL):
979330577
Kişi Başına GSYİH (USD):
15602002 Yılı Osmaniye İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
62,623
%31
3 - LİSTE
% 29
58,622
%29
0
% 13
27,640
%13
1 - LİSTE
% 9
19,179
%9
0
% 6
12,248
%6
0
% 2
5,569
%2
0
% 2
4,458
%2
0
% 1
3,396
%1
0
% 1
2,335
%1
0
% 0
1,295
%0
0
% 0
726
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
522
%0
0
% 0
489
%0
0
% 0
384
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
228
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
126
%0
0


2002 Yılı Osmaniye İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
3,898
%41
% 29
9,844
%29
% 31
839
%31
% 32
17,650
%32
% 33
28,246
%33
% 26
2,571
%26
% 27
1,874
%27

2002 Yılı Osmaniye İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri