2002 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,14
Toplam Sandık Sayısı :
2265
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
478547
Nüfus:
887765
Toplam Kullanılan Oy :
354791
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 53,90
Toplam Geçerli Oy :
342654
GSYİH Payı:
% 0,61
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1239
Değer (000.000 TL):
765004963
Kişi Başına GSYİH (TL):
863443575
Kişi Başına GSYİH (USD):
13752002 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
142,198
%41
5 - LİSTE
% 15
53,970
%15
2 - LİSTE
% 12
43,253
%12
0
% 7
27,076
%7
0
% 6
23,757
%6
0
% 6
21,824
%6
0
% 1
4,943
%1
0
% 1
4,801
%1
0
% 1
4,296
%1
0
% 0
3,123
%0
0
% 0
2,409
%0
0
% 0
2,130
%0
0
% 0
1,862
%0
0
% 0
1,745
%0
0
% 0
1,542
%0
0
% 0
1,378
%0
0
% 0
971
%0
0
% 0
834
%0
0
% 0
542
%0
0


2002 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
4,416
%32
% 42
5,095
%42
% 44
2,942
%44
% 55
4,095
%55
% 59
4,254
%59
% 47
19,253
%47
% 25
4,226
%25
% 29
1,726
%29
% 26
3,107
%26
% 32
3,064
%32
% 37
1,963
%37
% 40
2,964
%40
% 64
9,638
%64
% 64
10,142
%64
% 34
25,319
%34
% 25
2,046
%25
% 31
6,382
%31
% 42
6,380
%42
% 50
25,683
%50

2002 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri