2002 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,84
Toplam Sandık Sayısı :
910
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
209794
Nüfus:
348081
Toplam Kullanılan Oy :
157018
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 60,27
Toplam Geçerli Oy :
152758
GSYİH Payı:
% 0,44
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
568
Değer (000.000 TL):
544823385
Kişi Başına GSYİH (TL):
1572121393
Kişi Başına GSYİH (USD):
25032002 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
64,415
%42
2 - LİSTE
% 18
28,815
%18
1 - LİSTE
% 11
17,150
%11
0
% 9
14,791
%9
0
% 5
8,800
%5
0
% 3
4,627
%3
0
% 2
4,098
%2
0
% 1
1,980
%1
0
% 0
1,465
%0
0
% 0
1,364
%0
0
% 0
1,312
%0
0
% 0
1,161
%0
0
% 0
814
%0
0
% 0
539
%0
0
% 0
461
%0
0
% 0
425
%0
0
% 0
284
%0
0
% 0
257
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
3,258
%43
% 37
10,897
%37
% 42
3,941
%42
% 32
3,807
%32
% 47
38,810
%47
% 25
3,478
%25

2002 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri