2002 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 82,71
Toplam Sandık Sayısı :
805
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
183317
Nüfus:
309914
Toplam Kullanılan Oy :
151625
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 59,15
Toplam Geçerli Oy :
147649
GSYİH Payı:
% 0,45
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
555
Değer (000.000 TL):
564855832
Kişi Başına GSYİH (TL):
1826079948
Kişi Başına GSYİH (USD):
29082002 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
64,415
%43
3 - LİSTE
% 14
21,252
%14
0
% 12
18,318
%12
0
% 10
15,160
%10
0
% 7
10,866
%7
0
% 3
5,271
%3
0
% 2
4,387
%2
0
% 1
1,694
%1
0
% 0
1,369
%0
0
% 0
994
%0
0
% 0
895
%0
0
% 0
865
%0
0
% 0
536
%0
0
% 0
499
%0
0
% 0
412
%0
0
% 0
317
%0
0
% 0
235
%0
0
% 0
164
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 57
6,085
%57
% 26
5,106
%26
% 45
4,732
%45
% 41
6,190
%41
% 36
3,245
%36
% 28
3,054
%28
% 55
28,940
%55
% 44
8,879
%44

2002 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri