2002 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 79,65
Toplam Sandık Sayısı :
836
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
168085
Nüfus:
453654
Toplam Kullanılan Oy :
133873
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 37,05
Toplam Geçerli Oy :
129451
GSYİH Payı:
% 0,16
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
381
Değer (000.000 TL):
205436842
Kişi Başına GSYİH (TL):
455466596
Kişi Başına GSYİH (USD):
7252002 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
49,302
%38
0
% 16
21,876
%16
3 - LİSTE
% 11
15,009
%11
0
% 8
11,608
%8
0
% 8
10,548
%8
0
% 6
8,067
%6
1 - LİSTE
% 4
5,268
%4
0
% 3
3,999
%3
0
% 0
1,236
%0
0
% 0
671
%0
0
% 0
372
%0
0
% 0
371
%0
0
% 0
280
%0
0
% 0
222
%0
0
% 0
191
%0
0
% 0
160
%0
0
% 0
136
%0
0
% 0
70
%0
0
% 0
65
%0
0


2002 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
15,296
%56
% 47
4,342
%47
% 40
3,668
%40
% 58
10,893
%58
% 25
13,367
%25
% 62
8,079
%62

2002 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri