2002 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 83,17
Toplam Sandık Sayısı :
1908
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
478342
Nüfus:
715328
Toplam Kullanılan Oy :
397842
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 66,87
Toplam Geçerli Oy :
385933
GSYİH Payı:
% 1,53
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1375
Değer (000.000 TL):
1901840479
Kişi Başına GSYİH (TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (USD):
42532002 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
106,937
%27
4 - LİSTE
% 22
87,454
%22
0
% 13
50,816
%13
2 - LİSTE
% 11
43,675
%11
0
% 10
39,890
%10
0
% 6
25,307
%6
0
% 1
6,640
%1
0
% 1
6,362
%1
0
% 1
5,560
%1
0
% 0
2,835
%0
0
% 0
2,486
%0
0
% 0
1,877
%0
0
% 0
1,511
%0
0
% 0
1,314
%0
0
% 0
1,135
%0
0
% 0
769
%0
0
% 0
685
%0
0
% 0
680
%0
0
% 0
0
%0
0


2002 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
14,088
%34
% 22
3,624
%22
% 39
3,126
%39
% 29
25,079
%29
% 25
1,812
%25
% 28
4,764
%28
% 35
10,218
%35
% 32
16,652
%32
% 26
18,567
%26
% 37
7,557
%37
% 30
4,293
%30
% 30
8,467
%30

2002 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri