2002 Yılı Mersin Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 76,25
Toplam Sandık Sayısı :
3502
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
928757
Nüfus:
1651400
Toplam Kullanılan Oy :
708170
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 56,24
Toplam Geçerli Oy :
680687
GSYİH Payı:
% 2,75
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2582
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2070390353
Kişi Başına GSYİH (USD):
32972002 Yılı Mersin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
168,372
%24
7 - LİSTE
% 18
125,370
%18
0
% 18
122,995
%18
5 - LİSTE
% 9
64,844
%9
0
% 8
59,462
%8
0
% 6
46,905
%6
0
% 6
45,060
%6
0
% 1
11,322
%1
0
% 1
7,845
%1
0
% 0
6,726
%0
0
% 0
4,305
%0
0
% 0
3,862
%0
0
% 0
3,549
%0
0
% 0
2,794
%0
0
% 0
1,986
%0
0
% 0
1,647
%0
0
% 0
1,441
%0
0
% 0
1,113
%0
0
% 0
1,089
%0
0


2002 Yılı Mersin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
8,905
%26
% 28
1,887
%28
% 34
4,895
%34
% 30
2,203
%30
% 37
23,073
%37
% 23
4,184
%23
% 29
89,991
%29
% 26
8,919
%26
% 27
15,694
%27
% 22
31,830
%22

2002 Yılı Mersin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri