2002 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 74,27
Toplam Sandık Sayısı :
1432
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
312132
Nüfus:
705098
Toplam Kullanılan Oy :
231836
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 44,27
Toplam Geçerli Oy :
225120
GSYİH Payı:
% 0,41
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
681
Değer (000.000 TL):
505980065
Kişi Başına GSYİH (TL):
722778070
Kişi Başına GSYİH (USD):
11512002 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
89,113
%39
0
% 15
34,746
%15
3 - LİSTE
% 11
26,151
%11
2 - LİSTE
% 8
19,853
%8
0
% 8
18,978
%8
1 - LİSTE
% 8
18,509
%8
0
% 2
6,241
%2
0
% 1
3,565
%1
0
% 1
3,475
%1
0
% 0
1,023
%0
0
% 0
681
%0
0
% 0
633
%0
0
% 0
612
%0
0
% 0
583
%0
0
% 0
281
%0
0
% 0
246
%0
0
% 0
179
%0
0
% 0
147
%0
0
% 0
104
%0
0


2002 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
2,302
%34
% 54
11,417
%54
% 48
32,867
%48
% 48
4,731
%48
% 27
11,709
%27
% 22
6,161
%22
% 63
18,178
%63
% 21
1,152
%21
% 25
2,626
%25
% 39
2,129
%39

2002 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri