2002 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 87,36
Toplam Sandık Sayısı :
3573
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
850783
Nüfus:
1260169
Toplam Kullanılan Oy :
743243
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 67,51
Toplam Geçerli Oy :
718153
GSYİH Payı:
% 2,09
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2452
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2067355486
Kişi Başına GSYİH (USD):
32922002 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
216,455
%30
6 - LİSTE
% 19
137,619
%19
0
% 17
126,511
%17
4 - LİSTE
% 9
68,011
%9
0
% 8
62,015
%8
0
% 3
28,296
%3
0
% 3
28,279
%3
0
% 1
10,988
%1
0
% 0
6,845
%0
0
% 0
6,541
%0
0
% 0
6,292
%0
0
% 0
4,797
%0
0
% 0
3,611
%0
0
% 0
3,294
%0
0
% 0
2,684
%0
0
% 0
2,262
%0
0
% 0
2,055
%0
0
% 0
1,390
%0
0
% 0
208
%0
0


2002 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
4,339
%40
% 24
22,361
%24
% 22
12,413
%22
% 45
14,963
%45
% 27
2,585
%27
% 30
7,427
%30
% 46
11,826
%46
% 30
2,139
%30
% 33
9,630
%33
% 34
53,733
%34
% 25
21,970
%25
% 25
5,792
%25
% 27
10,646
%27
% 36
5,480
%36
% 39
20,430
%39
% 34
23,153
%34

2002 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri