2002 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 72,71
Toplam Sandık Sayısı :
1920
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
449965
Nüfus:
853658
Toplam Kullanılan Oy :
327181
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 52,71
Toplam Geçerli Oy :
319171
GSYİH Payı:
% 0,80
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1160
Değer (000.000 TL):
992948237
Kişi Başına GSYİH (TL):
1170104381
Kişi Başına GSYİH (USD):
18632002 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
161,658
%50
5 - LİSTE
% 18
57,681
%18
2 - LİSTE
% 7
23,133
%7
0
% 6
19,227
%6
0
% 4
13,344
%4
0
% 3
12,219
%3
0
% 2
8,286
%2
0
% 2
7,507
%2
0
% 1
4,096
%1
0
% 0
2,542
%0
0
% 0
1,859
%0
0
% 0
1,765
%0
0
% 0
1,369
%0
0
% 0
1,274
%0
0
% 0
957
%0
0
% 0
924
%0
0
% 0
559
%0
0
% 0
460
%0
0
% 0
311
%0
0


2002 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
9,476
%43
% 43
2,982
%43
% 52
2,878
%52
% 68
8,762
%68
% 55
9,134
%55
% 32
6,808
%32
% 33
733
%33
% 37
6,040
%36
% 57
2,559
%57
% 34
1,699
%34
% 57
98,108
%57
% 47
5,004
%47
% 32
2,690
%32
% 49
8,170
%49

2002 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri