2002 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 89,01
Toplam Sandık Sayısı :
1854
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
398308
Nüfus:
656903
Toplam Kullanılan Oy :
354540
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 60,63
Toplam Geçerli Oy :
341646
GSYİH Payı:
% 0,74
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1233
Değer (000.000 TL):
926917967
Kişi Başına GSYİH (TL):
1416967767
Kişi Başına GSYİH (USD):
22562002 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
167,299
%48
6 - LİSTE
% 12
43,468
%12
0
% 8
29,639
%8
0
% 7
26,530
%7
0
% 6
23,757
%6
0
% 5
19,709
%5
0
% 2
8,992
%2
0
% 1
4,473
%1
0
% 1
3,903
%1
0
% 0
3,265
%0
0
% 0
2,528
%0
0
% 0
2,122
%0
0
% 0
1,576
%0
0
% 0
1,317
%0
0
% 0
1,136
%0
0
% 0
753
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
467
%0
0
% 0
169
%0
0


2002 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
5,165
%40
% 44
3,723
%44
% 38
2,398
%38
% 46
6,091
%46
% 29
640
%29
% 48
8,236
%48
% 37
12,724
%37
% 28
2,691
%28
% 55
66,061
%55
% 37
1,582
%37
% 38
2,102
%38
% 43
19,641
%43
% 57
35,664
%57

2002 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri