2002 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
2002
Katılım Oranı:
% 83,35
Toplam Sandık Sayısı :
4634
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
1103009
Nüfus:
2192166
Toplam Kullanılan Oy :
919408
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 50,32
Toplam Geçerli Oy :
887635
GSYİH Payı:
% 2,49
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3219
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
1407506713
Kişi Başına GSYİH (USD):
22412002 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
487,700
%54
14 - LİSTE
% 9
83,944
%9
0
% 8
76,314
%8
2 - LİSTE
% 7
64,660
%7
0
% 4
42,412
%4
0
% 4
36,247
%4
0
% 3
27,941
%3
0
% 2
26,122
%2
0
% 0
8,370
%0
0
% 0
7,911
%0
0
% 0
5,701
%0
0
% 0
5,047
%0
0
% 0
3,628
%0
0
% 0
2,904
%0
0
% 0
2,736
%0
0
% 0
2,118
%0
0
% 0
1,732
%0
0
% 0
1,334
%0
0
% 0
814
%0
0


2002 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
1,661
%47
% 60
2,594
%60
% 42
19,853
%42
% 56
5,100
%56
% 45
16,163
%45
% 50
9,086
%50
% 39
2,512
%39
% 32
9,330
%32
% 52
18,442
%52
% 38
1,559
%38
% 27
1,337
%27
% 43
6,773
%43
% 33
1,759
%33
% 34
21,008
%34
% 62
4,247
%62
% 42
3,775
%42
% 36
1,266
%36
% 40
4,658
%40
% 48
16,247
%48
% 63
12,284
%63
% 46
10,416
%46
% 71
67,408
%71
% 38
8,778
%38
% 67
92,966
%67
% 59
10,402
%59
% 63
105,328
%63
% 54
20,992
%54
% 43
2,037
%43
% 34
1,689
%34
% 46
515
%46
% 41
6,186
%41

2002 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri